آنچه دقیق تر به نظر می‌رسد این است که دعای شریف عهد چهل صبح پشت سر هم، ما بین الطلوعین(از سپیده صبح که اول وقت نماز صبح است تا طلوع آفتاب) خوانده شود. بنابراین لازم نیست در طول چهل روز در یک زمان خاص خوانده شود، بلکه از طلوع مخبر صادق(سپیده صبح) تا طلوع خورشید، انسان می‌تواند دعا را بخواند.

 

منبع:پرسمان