آقایى نقل مى  کرد که در روایتى در تفسیر صافى آمده است: « در آخرالزمان اهل بلاد همدیگر را از دور مى  بینند. » ر.ک: بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶؛ خرائج، ج ۲، ص ۸۴۰؛ کافى، ج ۸، ص ۲۴۰، منتخب الانوار، ص۲۰۰٫

ما از بعضى که اهل اطلاع بودند، سؤال کردیم، گفتند: با آلاتى نظیر، اشعه یا برق مى شود آن سوى دیوار یا داخل بدن را دید، منتهى ارزان و همگانى نیست، و خودشان را نمى بینند بلکه تنها عکسشان را مى بینند. ولى آیا مقصود از این روایت دیدن با آلات است؟ یا این که دیدها به گونه  اى قوى مى  شود که خود اهل بلاد را مى بینند، نه عکس آنها را. {عبارت حدیث ظهور بلکه صراحت در نظر حضرت استاد ـ مدّظلّه ـ که در متن به صورت احتمال دوّم ذکر شده است، دارد. رجوع شود.

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد