روایات درباره ظهور حضرت مهدی (عج) و فرود آمدن حضرت عیسی (ع) فراوان است که در اینجا به شماری– بسیار اندک– اشاره می کنیم:

ترمذی از رسول الله (ص) نقل می کند که فرموده:(لو لم یبق من الدنیا الا یوم، لطول الله ذلک الیوم، حتی یأتی المهدی (عج))یعنی : اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند، خداوند آن روز را آنقدر طولانی می کند که مهدی (عج) در پی آید[i].

 

 

طبرانی در الکبیر از رسول الله (ص) آورده:(یخرج رجل من اهل بیتی، یواطیء اسمه اسمی و خلقه خلقی، یملأها قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماَ و جوراً)یعنی : مردی از اهل بیت من قیام خواهد کرد، اسمش همانند اسم من و اخلاقش همانند اخلاق من است، او زمین را پر از عدل و داد کند، چنانکه پر از ظلم و جور شده[ii].

 

 

طبرانی از رسول الله (ص) آورده که می فرماید:

(تجیء فتنه غبراء مظلمه، تتبع الفتن بعضها بعضا حتی یخرج رجل من أهل بیتی یقال له المهدی…) یعنی: فتنه ای سخت، تیره و تاریک فرا می رسد، فتنه ها پشت سر هم بر مردم وارد می شوند تا این که مردی از اهل بیت من قیام کند که مهدی خوانده می شود…[iii].

 

 

درباره فرود آمدن حضرت عیسی (ع) ۱۳ روایت در منابع اهل سنت آمده که در اینجا تنها یکی را می آوریم:

ابوعمرو الدانی فی سننه عن رسول الله (ص):

(یلتفت المهدی و قد نزل عیسی بن مریم کانما یقطر من شعره الماء. فیقول المهدی: تقدم، صلی بالناس، فیقول عیسی: انما اقیمت الصلاه لک فیصلی خلف رجل من ولدی).

 

 

ترجمه: مهدی (عج) متوجه می شود که عیسی بن مریم نازل شده است و چنان است که گویی آب از موهایش می چکد. مهدی (عج) به او می گوید: پیش برو و با مردم نماز بگزار! عیسی می گوید: این نماز برای اقتدا به تو برپا شده است. سپس پشت سر مهدی (عج) که مردی از فرزندان من است، نماز می خواند[iv]).

به نقل از امامت و مهدویت: آیه الله صافی گلپایگانی

 

 

منبع:پرسمان


[i] صحیح ترمذی، ص۹۰، باب ۲، حدیث ۵٫‏

[ii] المعجم الکبیر للطبرانی، ص ۹۲، باب ۲، حدیث ۱۱٫‏

[iii] ‏ المعجم الکبیر للطبرانی: ص ۱۰۳، باب ۴، فصل اول، حدیث ۲‏

[iv] سنن دارمی ص ۱۶۰، باب ۹، حدیث ۹٫‏

منبع: پایگاه حوزه۲۲۸۶-۲۲۲۸۶-۲