آیت الله شبیری می‌گوید:

قضیه‌ی دیگری که از جهتی مربوط به عقل و درک سیاسی است و از جهت دیگر مربوط به تقوی است و هر دو در آن سهم دارد، ماجرای استفتایی است که از مرحوم شیخ انصاری درباره‌ی مولوی می‌کنند که، مولوی چگونه آدمی است؟

شیخ می‌خواهد از روی موازین حرف بزند، در پاسخ (چنان‌که شنیده‌ام) می‌نویسد: من کتاب مثنوی را کم مطالعه کرده‌ام ولی در جوانی قدری آن را دیده‌ام. این شعر از آن زمان در نظرم مانده است که مولوی می‌گوید:

هر کسی از ظنّ خود شد یار من            از درون من نجست اسرار من

وقتی مولوی درباره‌ی معاصرین خود در ششصد سال قبل می‌گوید که این‌ها تشخیص نمی‌دهند که من چه کاره‌ام، من چگونه درباره‌ی او قضاوت کنم!

مرحوم شیخ به گونه‌ای جواب می‌دهد که مسئولیت شرعی نداشته باشد و اگر تأیید و یا تکذیب می‌کرد می‌ترسید اشکال شرعی داشته باشد.[۱]

منبع: کتاب تراز سیاست / مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 


[۱]. ابعاد شخصیت شیخ انصاری…، ص ۲۰٫