آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نوری: خواندن دعای کمیل و ندبه برای زن حائض اشکال ندارد؛ ولی باید آیات یاد شده را بر زبان جاری نکند.

آیات عظام تبریزی، خامنه‌ای، سیستانی، صافی و مکارم: خواندن دعای کمیل و ندبه و نیز آیات یاد شده و غیرآیات سوره‌های سجده‌دار برای زن حائض اشکال ندارد؛ بلکه فقط خواندن آیه سجده‌دار برای حائض حرام است.[۱]

آیت‌الله وحید: خواندن دعای کمیل برای زن حائض اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب آیات یاد شده را بر زبان جاری نکند.[۲]

تبصره – آیه یاد شده، آیه ۱۸ از سوره سجده است و آیه‌ای که سجده دارد، آیه ۱۵ از این سوره است.


 

پی نوشت ها


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۳۵۴؛ خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتائات، ۱۹۹٫

[۲] – وحید، توضیح المسائل، م ۳۶۱٫

 

 

 

کتابنامه


قرآن مجید

اجوبه الاستفتائات، سید علی خامنه ای، تهران: انتشارات بین المللی الهدی، ۱۳۸۴ش.

استفتائات جدید، میرزا جواد تبریزی، قم: سرور، ۱۳۷۸ش.

استفتائات جدید، ناصر مکارم شیرازی، قم: مدرسه علی بن ابیطالب، ۱۳۷۹ش.

استفتائات، حسین نوری، قم: مهدی موعود.

استفتائات، سید روح اللّه موسوی خمینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۲ش.

اصول کافی، ابن جعفر محمدبن یعقوب کلینی، ترجمه محمدباقر کوه کمره ای، تهران، اسوه، چاپ دوم، ۱۳۷۲ ش.

بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، محمدباقر مجلسی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم ۱۴۰۳ق.

تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس، شیخ حسین بن محمد الدیار بکری، مصر: موسسه عثمانیه.

تحریرالوسیله، سید روح الله موسوی خمینی، ترجمه علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، قم:  دفتر انتشارات اسلامی.

توضیح المسائل مراجع، سیدمحمدحسن بنی هاشمی خمینی، قم:   انتشارات اسلامی، ۱۳۷۷ش.

توضیح المسائل، حسین نوری، قم: مهدی موعود، ۱۳۸۰ش.

توضیح المسائل، حسین وحید خراسانی، قم: مدرسه الامام باقر العلوم، ۱۴۱۹ق.

تهذیب الاحکام، ابی جعفر محمد بن حسن الطوسی، تصحیح: علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق، ۱۳۷۶٫

جامع الاحکام، لطف اللّه صافی، قم:  انتشارات حضرت معصومه .

جامع المسائل، محمد فاضل لنکرانی، قم: امیرالعلم.

الخصال، شیخ صدوق، ترجمه کمره ای، تهران، کتابچی، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ش.

دایره المعارف بزرگ اسلام، محمدکاظم موسوی بجنوردی، تهران: دائره المعارف اسلامی، ۱۳۸۳ش.

 الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور، جلال الدین سیوطی، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ هـ.ق.

دیوان حافظ شیرازی، نسخه علامه قزوینی، تهران، شرکت چاپ و نشر، ۱۳۸۰ش.

ریاحین الشریعه، ذبیح الله محلاتی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۵ش.

سفینه البحار، شیخ عباس قمی، نجف، المطبعه العلمیه، ۱۳۵۲ هـ.ق.

صحیح مسلم، مسلم بن حجاج القشیری نیشابوری، بیروت: دارالکتب العربی.

صحیفه کامله سجادیه، ترجمه حسین استادولی، قم، الهادی، چاپ اول ۱۳۸۴ش.

صراط النجاه، شیخ جواد تبریزی، قم: سلمان فارسی.

العروه الوثقی، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، قم: اسماعیلیان، ۱۳۷۷ش.

عیون اخبارالرضا، ابی جعفر محمدبن علی ابن بابویه الصدوق، ترجمه: غفاری و مستفید، بیروت: مؤسسه اعلمی.

الغدیر، عبدالحسین امینی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.

فرهنگ جامع سخنان امام حسین ، ترجمه علی مؤیدی، قم، معروف، ۱۳۷۷ش.

فلسفه زیارت (شرح و تحقیق زیارت القبور فخر رازی)، شرح و تحقیق احمد عابدی، بنیاد نهج البلاغه، قم، زائر، چاپ اول، ۱۳۷۶ ش.

قیام سادات علوی، علی اکبر تشید، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۸ش.

کامل الزیارات، ابوالقاسم جعفربن محمدبن قولویه قمی، مقدمه علی اکبر غفاری، تهران، صدوق، چاپ اول، ۱۳۷۵ ش.

مسند الامام الرضا، عزیزالله عطاردی، مشهد: به نشر، ۱۴۰۶ق.

معراج السعاده، محمد مهدی نراقی، بوستان توحید، ۱۳۸۳ش.

مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، قم: هجرت.

المفردات فی غریب القرآن، حسین بن محمد راغب اصفهانی، بیروت، نشر دارالقلم، چاپ اول، ۱۴۱۶ هـ.ق.

من لایحضره الفقیه، ابی جعفر محمدبن علی ابن بابویه الصدوق، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم.

منهاج الصالحین، سید علی حسینی سیستانی، سنبله، ۱۳۸۴ش.

نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، بیروت، دارالجیل، چاپ اول، ۱۴۰۷ هـ.ق.

نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، الهادی ، چاپ اول، ۱۳۷۹ ش.

نهج البلاغه، صبحی صالح، قم، دارالهجره، چاپ اول، ۱۴۱۹ هـ.ق.

وسائل الشیعه، محمدبن حسن حرّ العاملی، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.

هدایه العباد، لطف الله صافی،  قم: مؤسسه انتشاراتی حضرت معصومه.