گفتنى است مفهوم سهو، خطا و نسیان، با «گناه» متفاوت است؛ زیرا، گناه با علم و اراده صورت مىگیرد؛ ولى سهو، خطا و نسیان چنین نیست. گناه همواره مخالفت با اوامر الهى است؛ ولى سهو، خطا و نسیان، امکان دارد گاهى با امر خداوند مخالف باشد (مثلاً سهو در به جا آوردن یکى از اجزا و ارکان عمل عبادى) و گاه هیچ ارتباطى با اوامر خداوند ندارد (مثلاً خطا در یک عمل مباح فردى یا اجتماعى). بر اساس دلایل متقن، پیامبران، هم از گناه مبرّا هستند و هم از سهو، خطا و نسیان؛ زیرا، آنان و حتى ائمه (علیهمالسلام)، از دو علم برخوردارند:

۱ – علم غیر عادى که به واسطه آن بر تمامى حقایق عالم اشراف و آگاهى دارند.

۲ – علوم عادى که همچون سایر افراد از طریق معمولى به دست مىآورند.

آنان در مقام عمل و انجام دادن کارهاى روزمره خود و حتى مسائل اجتماعى، در بیشتر موارد از علوم غیر عادى خویش استفاده نمىکنند؛ هر چند به واقعیت همه مسائل آگاه باشند؛ لذا آن چه به طور حتم مىتوان گفت: پیامبران در تلقى وحى و ابلاغ وحى و به طور کلى در هدایت مردم از هرگونه گناه و خطا منزهاند. همچنین در انجام دستورات الهى که به عنوان واجب و حرام (امر مولوى) مىباشد. هیچ گونه نافرمانى ندارند اما چه بسا در برخى امور شخصى و یا دستورات الهى که به عنوان واجب و حرام نیست بلکه امر ارشادى مىباشد، به طور غیر عمدى گرفتار سهو شوند و به دنبال آن به مشقت و سختى مبتلا شوند که از آن به «ترک اولى» تعبیر مىشود. البته درباره پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) اینگونه موارد نیز مشاهده نشده است. بر این اساس هیچگونه سهو، خطا و اشتباه واقعى را نمىتوان به معصومین (علیهمالسلام)نسبت داد.

علاوه بر آنکه آیات و روایات، سهو، خطا و اشتباه را از ایشان  نفى مىکند.[۱] به عنوان نمونه امام هادى (علیهالسلام) در مقام درود و تحیت بر پیامبر (صلیاللهعلیهوآله)مىگوید: «اللهم اجعل افضل صلواتک على سیدنا محمد عبدک و رسولک… المعصوم من کل خطأ و زلل، المنزه من کل دنس و خطل»؛[۲] «بارالها! برترین درودهایت را بر سرور ما محمد، بنده و فرستادهات، نثار فرما… آن که از هر خطا و لغزشى معصوم و از هر گونه آلودگى و یاوهگویى پیراسته است».

 


پی نوشت ها

[۱]– نگا: نجم۵۳، ۴ ـ ۳؛ انعام(۶)، ۵۰٫

[۲]– بحارالانوار، ج ۹۹، ص ۱۷۸ ؛ براى اطلاع تفصیلى در این باب ر.ک: حسن یوسفیان و احمد حسین شریفى، پژوهشى در عصمت معصومان، (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، تهران: چاپ اوّل، ۱۳۷۷ ش)، صص ۲۳۳ ـ ۲۶۵٫