همه مراجع: اگر مادهاى که با آن خالکوبى شده زیر پوست باشد، مس آن بدون طهارت اشکال ندارد و بعد از حدث و جنابت، لازم نیست فورا وضو و یا غسل انجام دهند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – تبریزى، استفتائات، س ۱۹۲۰ و دفتر: همه مراجع.