سؤال اول و دوم: در مورد عزاداری اگر چنین کاری عرف عزاداری منطقه ای باشد و ضرر جسمی قابل توجهی نداشته باشد،اشکالی ندارد. [۱]

سؤال سوم: در مورد سجده واجب قرآن لازم نیست انسان رو به قبله باشد، و سجده زیارت عاشورا نیز چنین حکمی دارد. [۲]

 

منبع: اسلام کوئست


[۱] با استفاده از این آدرس.

[۲] توضیح المسا ئل المحشى للامام الخمینی، ج۱، ص۵۹۵٫