هنگام وفات حضرت خدیجه علیهاالسلام حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌ علیها پنج ساله بودند و به سبب عمق مصیبتی که بر پیغمبر صلی ‌الله ‌علیه ‌و آله ‌و سلم وارد شده بود، آن حضرت رحلت مادر را از حضرت زهرا علیها‌ السلام پنهان می کردنددر حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل است که می فرمایند وقتی حضرت خدیجه علیها السلام از دنیا رفتند پیغمبر اکرم این مسئله را از حضرت زهرا علیهاالسلام پنهان  فرموده بودند و فاطمه علیهاالسلام به آن حضرت پناه می برد و دور پدر بزگوار خود می گشت و عرضه می‌داشت که یا رسول‌الله! مادرم کجاست؟ پیغمبر که خود به شدت مصیبت زده بودند برای اینکه حضرت زهرا علیها السلام دچار غم و اندوه نشود، به او جوابی نمی داد و چون حضرت زهرا از پدر پاسخی نمی گرفت به سراغ دیگران می رفت و از آن‌ها می پرسید و در آن موقعیت هم پیغمبر نمی‌دانستند چه به فاطمه بگویند تا او به سختی و ناراحتی نیفتدتا اینکه جبرئیل نازل شد و به پیامبر عرضه داشت که خداوند به فاطمه سلام می رساند. ای پیامبر! به او بگو مادرت در بهشت است.  رسول خدا هم با ابلاغ سلام خداوند و پیام حضرت حق به وجود نازنین حضرت زهرا علیها‌السلام، هم خبر ارتحال مادر را دادند و هم بشارت جایگاه والای حضرت خدیجه علیها‌السلام در نزد خداوند.