در حدیثی که از وجود نازنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم نقل شده است، حضرت فرمودند: اگر کسی دوست دارد که ابراهیم را در خُلَّتِ او، نوح را در زُهدِ او، آدم را در علمِ او، عیسی را در بَهاء او، موسی را هیبتِ او، سلیمان را در حشمتِ او و یوسف را در جمالِ او ببیند به علی بن ابیطالب (صلوات الله علیه) نظاره کند. آنچه خوبان همه دارند مولای ما حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه به تنهایی همه‌ی این صفات را دارند، هم در سیرتِ خود و هم در صورتِ خود. خدای متعال حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه را بعنوانِ یک عنصری که خدانماست و هر که به ایشان نگاه کند خدای متعال را می‌بیند آفریده است.

 علی ای همای رحمت     تو چه آیتی خدا را؟

واقعاً حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه چه آیتی هستند؟!