شهید حسن باقری با این‌که فرمانده‌ی قرارگاه عملیّاتی کربلا بود، مرتب در خط مقدّم حضور می‌یافت و از وضع بسیجی‌ها سؤال می‌کرد و از فرماندهان می‌خواست مشکلات بسیجی‌ها را حل کنند. یکی از همرزمان او می‌گفت:

-‌ تا بچّه‌های بسیج نان نمی‌خوردند، حسن نان نمی‌خورد و اگر احیاناً آب به بسیجیان نمی‌رسید، او هم آب نمی‌نوشید.


منبع: کتاب «رسم خوبان ۱۵- رفاقت و مردم‌داری»؛ شهید حسن باقری، ص ۷۹٫ / صنوبرهای سرخ، ص ۱۰۸٫