به گفته‌ی ابن شهرآشوب:

امام حسین (ع) در سال خندق در مدینه به دنیا آمد، روز پنج‌شنبه یا سه‌شنبه، پنجم شعبان سال چهارم هجری، ده ماه و بیست روز پس از برادرش امام حسن (ع) و روایت شده که میان تولّد او و برادرش امام حسن (ع) به اندازه‌ی یک دوره‌ی بارداری فاصله بوده است. زمان بارداری شش ماه است.

 

 

قال ابن شهرآشوب:

ولد الحسین عام الخندق فی المدینه یوم الخمیس أو یوم الثلاثاء لخمس خلون من شعبان سنه أربع من الهجره بعد أخیه بعشره أشهر و عشرین یوما و روی أنه لم یکن بینه و بین أخیه إلا الحمل و الحمل سته أشهر.[۱]


[۱]– المناقب ۴: ۷۶، عنه البحار ۴۳: ۲۳۷ ح ۱، العوالم ۱۷: ۸ ح ۵٫