پژوهشگران در این مسئله با هم اختلاف کردند، از جمله علامه جعفر مرتضی عاملی که در کتابش “الصحیح من السیره”به این بحث پرداخته است و کتابی مستقل به نام “بنات النبی أم ربائبه” در این زمینه نوشته است که می توانید به آن مراجعه کنید. در هر صورت ایشان معتقد است پیامبر فقط یک دختر داشته است که حضرت فاطمه(س) هستند.

اما در منابع تاریخی اهل سنت، برای رسول خدا (ص) چهار دختر ذکر کرده اند؛ این چهار نفر عبارتند از: زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه الزهرا (س)، که همه از حضرت خدیجه (س) هستند.

 

پژوهشگران در این مسئله با هم اختلاف کردند، از جمله علامه جعفر مرتضی عاملی که در کتابش “الصحیح من السیره”به این بحث پرداخته است و کتابی مستقل به نام “بنات النبی أم ربائبه” در این زمینه نوشته است که می توانید به آن مراجعه کنید. ایشان بعد از آن که این مسئله را با تمام زوایایش بررسی نمود، چنین نتیجه می گیرد و می گوید: از مطالب گذشته روشن شد که رقیه ای که عثمان با آن ازدواج کرد او دختر پیامبر (ص) نبود. وی می گوید: اگر خواستیم با دقت بیشتر بر روی روایات تاریخی قضاوت کنیم، باید (با فرض قبول دختران متعدد برای پیامبر (ص) از خدیجه) بپذیریم که آنها در حال کودکی از دنیا رفتند و با کسی ازدواج نکردند و اگر می بینیم که عثمان با دختری به نام رقیه و بعد از او با أم کلثوم ازدواج کرد، آنها اگر چه با دختران پیامبر (ص) تشابه اسمی دارند، ولی دختران پیامبر (ص) نبودند. شاید تشابه اسمی بین دو همسر عثمان و بین دختران پیامبر (ص) که بیشترشان بعد از بعثت متولد شدند و در کودکی از دنیا رفتند، عده ای را به اشتباه انداخت یا باعث شده که ادعا کنند آن دو دختر (دو همسر عثمان) همان رقیه و أم کلثوم دختران پیامبر (ص) هستند. همچنین شاید چون دو همسر عثمان ربیبه پیامبر (ص) بودند باعث تأکید و تقویت این شبهه شد؛ چون همچنان که در بین عرب معروف است، آنها ربیبه هر شخص را دخترش به حساب می آورند. [۱] [۲]

 

اما در منابع تاریخی اهل سنت برای رسول خدا (ص) چهار دختر ذکر کرده اند. [۳]

نام دختران

نام بزرگترین دختر پیامبر (ص) زینب و نام کوچکترین آنان حضرت فاطمه (س) بود و نام دختران وسطی به ترتیب رقیه و ام کلثوم است [۴] .

 

مادر دختران

منابع تاریخی(اهل سنت) همه دختران پیامبر (ص) را از حضرت خدیجه (س) می دانند [۵] .

 

همسران دختران پیامبر(ص)

نام همسر زینب ابوالعاص [۶] و نام همسر اول رقیه عتبه بن ابی لهب بود که رقیه را طلاق داد در حالی که با وی همبستر نگردید. وی پس از عتبه به ازدواج عثمان بن عفان در آمد. و نام همسر ام کلثوم همان عثمان است که بعد از وفات رقیه به ازدواج عثمان در آمد. و نام همسر فاطمه زهرا (س) حضرت علی بن ابی طالب است [۷] .

 

ربیبه های پیامبر (ص)

ربیبه به دختری گویند که از شوهر قبلی زن باشد.

۱ – دره دختر ابی سلمه[۸]

۲ – ام کلثوم دختر ابی سلمه[۹]

۳ – حبیبه دختر عبدالله بن جحش[۱۰]

۴ – زینب دختر عبدالله (ابی سلمه).

 

منبع: اسلام کوئست


[۱] . بنات النبی أم ربائبه، تحت عنوان”اللمسات الأخیره”

[۲] اقتباس از سؤال ۱۸۹۱ (سایت: ۲۳۱۹).

[۳] یوسف بن عبدالله بن محمد، ابن ابی بکر، الاستیعاب، ج ۴، ص ۴، ۱۸۱۸، چاپ بیروت، چاپ اول، سال ۱۴۱۲، احمد بن علی، ابن حجر، الاصابه ج ۸، ص ۱۳۸، بیروت، دارالکتب العلمیه، ط. اول، ۱۴۱۵.

[۴] استیعاب، ۴/۱۸۱۸؛ الاصابه، ۸/۱۳۸، محمد بن سعد بن منیع هاشمی، الطبقات الکبری، ج ۸، ص ۱۷۴، بیروت، دارالکتب العلمیه، ط اول، سال ۱۴۱۰.

[۵] الاستیعاب، ۴/۱۸۱۸؛ الطبقات الکبری، ج ۸، ص ۱۷۴.

[۶] خیر الدین الزر کلی، الاعلام الوری، ج ۵، ص ۱۷۶.

[۷] الطبقات الکبری، ۸، ۱۷۴.

[۸] الاستیعاب، ۴، ۱۸۳۵؛ تقی الدین احمد بن علی المقریزی؛ امتاع الاسماع، ج ۶،ص ۱۱۰، بیروت ، دارالکتب العلمیه، طبع الاولی، سال ۱۴۲۰.

[۹] الاستیعاب، ج ۴، ص ۱۹۵۳.

[۱۰] الاعلام، ج ۳، ص ۶۶، بیروت، دارالعلم للملایین، طبع هشتم، سال ۱۹۸۹.