داستان جانگداز تیر باران کردن جنازه‏ی امام حسن (ع) در میان شیعه بسیار معروف است و بسیاری از بزرگان آن را ذکر کرده اند که یکی از مهمترین موارد نقلی است که مرحوم ابن‏شهرآشوب روایت کرده و می‏نویسد:«و رموا بالنبال جنازته حتی سل منها سبعون نبلا»(مناقب ابن شهرآشوب, ج ۴, ص ۴۴)

 


جنازه‏ی آن حضرت را تیر باران کردند تا جایی که هفتاد چوبه‏ی تیر به تابوت آویخته شد.
در میان اهل سنت از تاریخ ابن‏عساکر نیز اینگونه نقل شده است(تاریخ ابن عساکر, ج ۱۳, ص ۲۹۷). و نیز نقل شده که میان امام حسین (ع) و مروان بن حکم درباره‏ی دفن امام حسن (ع) نزاع درگرفت و دو دسته لباس جنگ پوشیده و میان آنها تیراندازی شد.(تاریخ ابن عساکر, ج ۱۳,ص ۲۹۲ ).
اما در مورد این مطلب که کفن امام را آیا عوض کردند یا نه مطلبی در تاریخ ذکر نشده است.

 

 

منبع:پرسمان