در شجاعت بچّه ها محیط خیلی تاثیر دارد. وقتی وجود مبارک و نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام می خواستند ازدواج کنند، به برادر خود فرمودند: “ای عقیل برو و از یک قبیله ی شجاع برای من همسری انتخاب کن”. این روایت نشان می دهد که همسر شجاع می تواند محیط شجاعانه ای را ایجاد کند و باعث شجاعت فرزندان شود.

نکته‌ی دیگر این است که گاهی والدین با رفتارشان باعث ترس در بچّه ها می شوند؛ مثلاً وقتی بچّه ای در حال شیطنت است، پدر و مادر برای آرام کردنش، او را از یک حیوان و یا یک موجود خیالی می ترسانند؛ این رفتار منجر می شود که ترس در عرض چند ثانیه در وجود فرزند نهادینه شود.