راهکارها:

الف. شرکت در مجالس و محافل مذهبی

اوّلین نکته این است که اگر مراکز و محافل دینی و مذهبی در آن کشور وجود دارد، حتماً با آن‌جا ارتباط برقرار کنند.

همانطور که می‌دانید کشور ما  در کشور‌های دیگر رایزن فرهنگی دارد که هم مسئولیّت برنامه‌ریزی‌های فرهنگی را برای ایرانی‌های مقیم آن‌جا بر عهده دارد و هم مسائل فرهنگی مرتبط بین دو کشور را بررسی می‌کند؛ بنابراین، حتماً از آن‌ها اطّلاعاتی را درباره‌ی مراکز مذهبی و دینی بگیرند و خود را با آن مراکز مرتبط سازند.

ب. استفاده از کتاب های مفید

نکته‌ی دومی که باید به آن توجّه کنند، شناسایی یک سری از کتاب‌های مفید و استفاده از آن‌ها است.

ج. شناسایی سایت های مذهبی

والدین می‌توانند سایت‌های مذهبی و دینی را شناسایی کنند و فرزندانشان را با آن سایت‌ها مرتبط کنند.

امروزه حتّی برخی از این سایت‌های مذهبی ما از امکان مشاوره‌های آنلاین برخوردار هستند؛ لذا همان لحظه می‌توانند ورود پیدا کنند و سؤال خود را بپرسند و جواب بگیرند.

د. ارتباط با افراد دین شناس

راهکار دیگر این است که اگر می‌توانند، حتماً از افرادی که مورد نظر خود آن‌ها است و می‌دانند که افراد توانمندی در حوزه‌ی مسائل دینی و تربیتی هستند، مشورت‌گیری کنند.

ه. توکّل به خدا و ارتباط با او

ما یک نکته‌ای را نباید فراموش کنیم و آن این است که خدا همه جا هست و ما باید ارتباط بین خود و خدا را تقویت کنیم. اگر والدین آن مسیر و خطّ ارتباطی خود را با خداوند متّعال حفظ کنند، بهترین زمینه را برای الگوگیری فرزندشان فراهم کرده‌اند؛ زیرا بهترین الگوی بچّه‌ها پدر و مادرها هستند.