در اربعین یک تجلی از حقیقت ولایت و امامت ظاهر می شود و همه در این فضا تنفس می کنند که خُلق ها و انگیره ها را عوض می کند، امنیت ایجاد می کند و نگاه ها را عوض می کند.  البته عده ای در همین فضا می مانند و عده موقتی هستند. یعنی بعضی ها وقتی فضای اربعین به آنها می خورد همیشه مشتاق می مانند. به بعضی از زائرین امام حسین(ع) می گویند که شما تا قیامت تضمین شده اید و به بعضی ها می گویند: تا الان پاک شده اید، ولی خودتان مراقب باشید. گویا از وادی ایمن بیرون آمده اند و باید خودشان حواسشان را جمع کنند. ولی عده ای هم در این خلق می مانند و دایم اهل جود و تواضع هستند.