در قاموس خدا واهل بیت(ع)،  تا حالا کجا بودی؟” وجودنداردهر زمان توبه کنیم و بازگردیم، ما را راه می دهندپیغمبراکرم(ص) سوگندی یاد کرده است که این سوگند در منطقه اسم اعظم است؛ هرموقع عبارت “الله لا اله الا هو” آمد، یعنی منطقه ی اسم اعظم است، اگر مطلب به این سادگی بود که حضرت قسم به این بزرگی نمی خوردندپیامبراکرم(ص) فرمودند:” ولله الذی لا اله الا هو، هربنده ای که گمانش را به خدا نیکو کند، خداوند طبق همان گمان با او رفتار می کند.” حسن ظن داشته باشید به خدایقین بدانید وقتی توبه می کنید، خداوند شما را می بخشد.