طبق نقل کتابهای تاریخی و مقاتل، کاروان اسراء کربلا در روز یازدهم محرم از کربلا حرکت کرده و در روز دوازدهم به کوفه وارد شدند و در روز نوزدهم محرم از کوفه به سوی شام حرکت کردند و در روز اول صفر به شام وارد شدند[۱].

 

منبع: اسلام کوئست


[۱] محمد باقر ملبوبی، الوقایع و الحوادث، ج ۴، ص ۱۱۴٫