جوانى نصرانى(مسیحى.) مى گوید داخل حُجّاج شدم و اعمال آنها را به  جا آوردم تا این که به بقیع رسیدم. تعجب مى کنم در بقیع با این که به ظاهر جز خاک و خرابه چیز دیگرى نبود، به حدّى مجذوب شدم که نزدیک بود مسلمان شوم! آیا ما که مسلمانیم، نباید مجذوب آنها و مشاهد مشرّفه  شان شویم؟! عجایب و غرایب از افراد گرفتار و مبتلا براى ما نقل شده که به حرم رفته  اند و به حضرات معصومین ـ علیهم السّلام ـ در مشاهد مشرّفه متوسّل شده  اند و حاجت خود را گرفته  اند. اگر کسى حال و مجال داشت و آنها را جمع آورى مى نمود و مى نوشت، کتابى از کرامات مى شد.

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد