اگر انسان بخواهد آینده خوبی داشته باشد و مورد لطف و توجه و محبت بیشتر خدا و امام زمان(ع) قرار بگیرد نباید به یک وظیفه و عمل توجه کند و بقیه را رها کند، بلکه باید هر کاری را در موقع خود و به اندازه آن انجام دهد.


شما که محصل هستید باید سعی کنید خوب درس بخوانید، امام زمان(ع) محصل درس خوان را دوست دارد، از پدر و مادر اطاعت کنید وآنچه را به شما میگویند عمل کنید، نمازها را مخصوصا نمازهای یومیه را بخوانید مخصوصا در اول وقت و هر روز مقداری قرآن بخوانید، دعای “اللهم کن لولیک …” را نیز بخوانید.

 

منبع:پرسمان