بر شعر زلال شاه بیتی تو حسن

اکسیر قریحه ی کمیتی تو حسن

از درگه تو کسی نگردد مایوس

والله کریم اهل بیتی تو حسن

 

شاعر: کلامی زنجانی