امام جواد علیه السلام با اینکه درجوانی به شهادت رسیدند و عمرمبارکشان زیاد نبود، اما نهضت علمی برپا کردند وشاگردان فراوانی تربیت نمودندشیخ مفید (رضوان الله علیه) درکتاب ارشاد از ابویحیی صنعانی(رحمهالله علیه) روایتی نقل می کند که دال بر عظمت حضرت جواد علیه السلام استمی گوید روزی خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم و امام جواد علیه السلام که در آن موقع نوزاد بودند، کنار حضرت قرار داشتندامام رضا علیه السلام خطاب به من فرمودندهذا المولود الذی لم یولد اعظم برکه منه علی شیعتنا“؛ ای ابویحیی این مولودی است که پربرکت تر از او برای شیعیان ما متولد نشده است“.