امام زمان(ع) ابتدا خود را معرفی کرده و مردم را هدایت و راهنمایی می‌کند، او با افرادی که به دنبال ظلم و فساد هستند مبارزه می‌کند تا آنکه کفر وشرک از بین می‌رود و حکومت، روی زمین در اختیار آن حضرت و یارانش قرار می‌گیرد.
پس از پیروزی نهایی، برنامه اصلاحی حضرت شروع می‌شود که برخی از آنها عبارت است از:


۱ – 
از بین بردن انحرافات و عقاید و رسم‌های باطل؛


۲ – 
ایجاد امنیت و آرامش در سراسر زمین چه در راه‌ها و چه در شهرها؛

 

۳ – بیان معارف دین به صورتی که همه‌ انسان‌ها معارف و دستورات اسلام و قرآن را به صورت صحیح فرا می‌گیرند؛


۴ – 
برقراری عدالت در بخش‌های مختلف زندگی مردم به صورتی که: دیگر فقیری نمی‌ماند و بیماری‌ها از بین می‌رود، خرابی‌ها آباد می‌شود و


۵ – 
با تبیین اسرار جهان هستی علم پیشرف می‌کند.

 


با اشارات او کینه‌ها و صفات بدی که میان جامعه و مردم هست، از بین می‌رود(ر.ک. نگین آفرینش، مهدی حایری پور، محمد امین بالا دستیان، مهدی یوسفیان).

 

 

منبع:پرسمان