روز سوم رجب سالروز شهادت جانگداز  حضرت امام  هادی علیه صلاه والسلام است. آن حضرت درچنین روزی در سال ۲۵۴ هجری درسامرا به دست خلیفه جبار و جنایکار عباسی به نام معتزّ به شهادت رسید. حضرت امام هادی علیه صلاه والسلام دردوران امامت خود با ۵ خلیفه عباسی معاصربودند اولین آنها معتصم که برادر مأمون بود و ۷ سال آغازین دوران امامت امام هادی علیه‌السلام با او هم عصر است.

 

بعد ازمرگ معتصم فرزندش واثق به خلافت رسید که او هم درسال ۲۳۲ هجری ازدنیا رفت و امام هادی علیه‌السلام ۵سال هم با او معاصر هستند.  اما بدترین دوران زندگی ورفتار با امام هادی علیه السلام به عصر متوکل برمی‌گردد که او برادر واثق وفرزند دیگر معتصم بود. معتصم و واثق همانند مأمون ازنظر فکری عقل‌گرا و پیرو فرقه معتزله اهل تسنن بودند ولی متوکل برخلاف آن‌ها به جبریون متمایل بود و از اهل حدیث بشمار می‌آمد.

 

لذا گذشته از دشمنی‌هایی که با اهل بیت داشت به خاطر دیدگاه‌های قشری که در اعتقادات و مذهب خود داشت هم با امام هادی علیه السلام مخالف بود. ازسوی دیگر تلاش‌های گسترده امامان پیشین بزرگوار علیهم‌السلام باعث شده بود که کم کم مردم به جایگاه رفیع امامت و ولایت اهل بیت علیهم‌السلام آگاه شونداز این رواست که درعهد امام هادی علیه‌السلام آن بزرگوار می‌تواند حقایقی پیرامون جایگاه بلند و عظیم ولایت اهل بیت علیهم‌السلام بیان کند که پدران بزرگوارش به خاطر عدم تحقق شرایط لازم امکان بیان چنین معارفی را نداشتند