اوّلین کار این است که والدین باید نیازهای حقیقی فرزند خوانده را شناسایی کنند و به آن پاسخ بدهند. بچّه هایی که نیازهایشان مورد توجّه والدین قرار می‌گیرد، مطیع تر و گوش به فرمان تر هستند.

در اینجا به چند مورد از نیازهای اساسی این گروه سنّی اشاره می‌کنیم که باید به آن توجّه شود:

الف. نیاز های حسّی

والدین باید به نیازهای حسّی فرزند توجّه داشته باشند؛ مثلاً این که اوچه غذاهایی را دوست دارد یا می‌خواهد چه زمانی و در کجا بخوابد؛ وقتی پدر و مادر به این نیاز های فرزند خوانده توجّه کنند، او مطیع تر می‌شود.

ب. فراهم کردن محیط آرام

محیط زندگی بچّه ها باید امن و آرام باشد؛ به عنوان مثال نباید درگیری های لفظی و بی نظمی های فیزیکی در آنجا اتّفاق بیفتد.

ج. ابراز محبّت

نکته ی سوّم محبّت است. والدین می‌توانند محبّت را به روش های مختلف ابراز کنند. همچنین سایر افراد خانواده مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، عمو و… باید بخشی از محبّت مورد نیاز فرزند خوانده را جبران کنند.

د. احترام

در سنین نوجوانی، مهم ترین نیاز نوجوان، احترام گذاشتن و حفظ جایگاه اجتماعی است؛ یعنی باید برای او ارزش قائل شد.

ه. توجّه به کارهای مورد علاقه ی او

والدین باید به کارهایی که بچّه ها دوست دارند آن ها را انجام دهند، توجّه کنند و زمینه را برای فعّالیت آنها مهیّا سازند؛ البته کارهایی که مباح و مشروع است.

و. اهمیّت دادن به ظاهر

یکی از نیازهای نوجوانان، خوب بودن ظاهر است. آن ها دوست دارند که وضعیت ظاهریشان مرتّب و منظّم باشد. لذا اگر در این موارد هم روی خط شرعی و دینی حرکت کند، هیچ ایرادی ندارد.