بر اساس روایات با ظهور امام زمان(ع) و برقراری عدالت، همه انسان‌ها از امکانات و نعمت‌های دنیوی بهره‌مند می‌شوند و فقر از جامعه زدوده می‌شود. از امام صادق(ع) نقل شده است: “هنگامی که قائم ما قیام کند …، زمین گنج‌های خود را بیرون ریخته و آشکار می‌کند، به گونه‌ای که مردم با چشم خود آنها را می‌بینند، و دارندگان زکات سراغ کسی می‌روند که نیازمند باشد تا زکاتشان را به او بدهد، ولی کسی یافت نمی‌شود و مردم از [کمک‌های دیگران] بی نیاز می‌گردند”.(بحار الانوار، ج۵۲، ص۳۳۷).

 

منبع:پرسمان