امروزه مسئله‌ی تربیت بچّه ها ربطی به سنّ و سال ندارد؛ بلکه به حوصله و صبر ارتباط دارد؛ درست است که زن و مرد در بزرگسالی انرژی دوران جوانی را ندارند؛ امّا در خیلی از مواقع حوصله‌ی زیادی برای تربیت بچّه ها دارند.

سنّی که در این سؤال مطرح شد، برای بچّه دار شدن سنّ مناسبی است و مادر می‌تواند به راحتی باردار شود؛ امّا توصیه‌ی من این است که ایشان قبل از بارداری به مراکز درمانی مراجعه کند و از خود یک چکاپ کامل بگیرد و با این کار، از بیماری هایی که ممکن است در دوران بارداری به جنین آسیب برساند، جلوگیری ‌کند.