در رابطه با ایمان ابوطالب مباحث زیادی نقل شده است عده ای او را مسلمان نداسته اند ولی با توجه به دلایلی که در کتب شیعیان و اهل تسنن آمده می توان به ایمان ابوطالب رسید که ما در اینجا به قسمتی از این دلایل که مورد توجه مورخان بوده است اشاره می نماییم. تنها نکته ای که هست این مطلب که در سوال حدیثی جعلی آمده که اشاره به هیچ سندی هم نشده است اما در احادیثی که از حضرت رسول(ص) به طریق تشیع و تسنن رسیده بر خلاف این روایت می باشد لذا بر می آید که روایت جعلی است.
در رابطه با ایمان ابوطالب عموی پیامبر(ص) و پدر حضرت علی (ع) دلایل و شواهدی هست که ازآن جمله است :

 


1 – 
در کلام پیامبر(ص) :


از پیامبر(ص) روایتی در منابع شیه و اهل سنت نقل شده که وقتی برای آمدن باران دعا نمود فرمود : « لله درّ ابی طالب لو کان حیا لقرّت عیناه من منکم یحفظ شعره» برای خداست پاداش ابو طالب اگر زنده بود چشمش روشن می گشت وبعد فرمود چه کسی شعر او را حفظ دارد وبعد شروع به خواندن شعر ابوطالب نمود(روضه الواعظین/ج۱/ص۱۳۸ و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی/ ج۱۴/ص۸۱

 


2 – 
اشعار ابوطالب


از ابوطالب اشعاری به جا مانده است که دلیل بر ایمان او دارد و این اشعار نیز هم در کتب اهل سنت وجود دارد و هو شیعیان :
ملیک الناس لیس له شریک هو الوهاب، والمبدی المعید
ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید
اشعاری نیز از او هست که دلالت بر ایمان او نسبت به نبوت حضرت رسول (ص) دارد :
الم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبیا کموسی خط فی اول الکتب
نبی أتاه الوحی من عند ربه ومن قال: لا، یقرع بها سن نادم
یا شاهد الله علی فاشهد انی علی دین النبی أحمد
انت النبی محمد قرم أغر مسوّد
وخیر بنی هاشم احمد رسول الاله علی فتره
در این رابطه اشعار زیادی از ایشان وجود دارد که دلیل بر ایمان ایشان به خدا و رسول خدا (ص) بوده است برای اطلاع از این اشعار به الصحیح من سیره النبی سید جعفر مرتضی عاملی جلد۴ صفحه ۱۱ به بعد رجوع شود.

 


3 – 
حرمت آتش جهنم از ابی طالب


همچنین از پیامبر نقل شده که:« ان الله عزوجل قال له علی لسان جبراییل: حرمت النار علی صلب أنزلک، وبطن حملک، و حجر کفلک » : جبرییل بسوی من آمد و گفت : یا محمد خداوند آتش را بر سه کس حرام نمود : پشتی که بر آن بودی (پدرانت) رحمی که در آن پرورش یافته ای(مادرت) و ودامنی که در آن رشد کرده ای (ابوطالب و فاطمه بنت اسد) . (اصول کافی /ج۱/ص۳۷۱ و الصحیح/ج۴/ص۱۵)

 


4 – 
شهادت قبل از مرگ


ابن ابی الحدید معتزلی دارد که روایت بسیاری بر این است که ابوطالب قبل از مرگ شهادتین را بر زبان جاری گرده است، به گفته او تعدادی از این روایات به عباس بن عبدالمطلب و تعدادی از روایات به ابوبکر خلیفه اول بر می گردد:« أن اباطالب ما مات حتی قال : لا اله الا الله ، محمد رسول الله » ابوطالب نمرد تا اینکه شهادت داد به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اکرم(ص)(شرح ابن الحدید/ج۱۴/ص۷۱ و الصحیح/ج۴/ص۱۹)
۵ – 
شفاعت پیامبر از او در قیامت
از پیامبر(ص) نقل شده که فرمود :« اذا کان یوم القیامه شفعت لأبی و أمی و عمی أبی طالب و أخ لی کان فی الجاهلیه» من در روز قیامت شفاعت می کنم پدرم و مادرم و عمویم ابوطالب و برادرم را در جاهلیت. (الصحیح /ج۴/ص۲۵ و )
شما برای اطلاع بیشتر از این مبحث می توانید به کتاب الصحیح ج ۴ از صفحه ۷ تا صفحه ۶۸ مراجعه نمایید.

 

 

 

منبع:پرسمان