سوال: یک پسر ۵ ساله دارم که شب‌ها راجع به مفاهیم مرگ و این که پدر و مادران اوّل می‌میرند یا بچّه‌ها، سؤالاتی می‌پرسد. برای این‌که ترس او بیشتر نشود، ما از روش تغافل و حواس پرتی استفاده می‌کنیم. آیا برخورد ما صحیح است؟

جواب:

والدین باید از همین روش استفاده کنند؛ چون بچّه‌‌ها هنوز درک صحیحی از امور ماورائی مثل بهشت و جهنّم ندارند. گاهی اوقات ممکن است توضیحات ما منجر به اشتباه در مسائل اعتقادی کودک شود؛ تا حدّی که وقتی بزرگ شوند نیز ما نتوانیم به راحتی آن مسأله را حل کنیم. بنابراین، در این سنین بهترین کار، استفاده از روش حواس پرتی است.