ای حسن ای مظهرحُسن وحسن

سبط نبی پور شه ممتحن

فاطمه را ،ای که تویی نورعین

صلح توهمدوش قیام حسین

گرکه نبد صلح تو ای مقتدا

نهضت عاشور، نگشتی به پا

صلح توکز امر رسول وخداست

زیربنای هدف کربلاست

شاهد من گفته ی خیر الانام

قاعد و قائم – ولدانم – امام

ای حسن ای کشته ی راه خدا

پایه گذار هدف کربلا

زنده شدی دین حق از صبرتو

جان به فدای تو و آن قبر تو

تربت ویران تودر آفتاب

از دل هر شیعه برد صبر وتاب

 

سخت تر ، از جمله  بلایای تو

زخم زبان بود ز اعدای تو

کشت نه تنها زستم همسرت

شد هدف تیرعدو پیکرت

چونکه به استر ، زن گستاخ شد

همچوکفن جسم توسوراخ شد

((خوشدل )) از آنم که ثنایت کنم

بعد ثنا جان  به فدایت کنم

 

شاعر: خوشدل تهرانی