ای آنکه غمت وقف دل یاران شد

بر سینه نشست و از هواداران شد

تا عطر ملال پر کند عالم را

با تیر تن پاک تو گلباران شد

 

شاعر: شفق خراسانی