وزیر فرهنگ(وزیر آموزش و پرورش.) در زمان پهلوى براى من(محتمل است حضرت استاد ـ مدّظلّه ـ این سخن را از قول مرحوم آیت اللّه بروجردى نقل فرموده باشند.) پیغام فرستاد که شماها( روحانیّون و طلاّب و علما.) براى چه در قم جمع شده اید؟ اصلاً گویا براى این دسته کارى قایل نبود!

در جواب گفتم: اوّلاً به تو چه ربطى دارد که این جا جمع شده ایم، ثانیا مگر نبودى و ندیدى که آقا شیخ عبدالکریم حایرى ـ رحمه اللّه ـ چه کار مى کرد، ما هم همان کار را مى کنیم.

بعد از رفتن قاصد، با خود گفتم: این چه جوابى بود که به او دادى؟ ناراحت بودم که حتما در مقام انتقام برخواهند آمد، ولى سه روز از این جریان نگذشته بود که صداى جنگ آلمان و انگلیس بلند شد، و فکرشان به جاى دیگر منتقل شد و از اصلاحات و تنظیمات ـ به نظر خودشان ـ منصرف شدند. اربابشان انگلیس گرفتار جنگ با هیتلر آلمانى شد، هرچند ایران وارد جنگ نشد.

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد