اولین آیه ای که امام زمان (عج) بعد از ظهورشان قرائت می کنند چیست؟

پاسخ اجمالی

براساس بعضی از روایات، امام زمان (ع) بعد از ظهورشان در جوار کعبه، ابتدا این آیه را می خواند: «ذخیره الهی بهتر است برای شما، اگر شما مؤمن باشید».‏[۱] سپس می گویند: و من ذخیره الهی بر روی زمین و خلیفه او و حجت او بر شما هستم‏».[۲]

 

 

منبع:اسلام کوئست


[۱]. هود، ۸۶: «بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ».

[۲]. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، مصحح و تعلیق: غفاری، علی اکبر،  ج ‏۱، ص ۳۳۱، النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۵ق، «أَنَا بَقِیَّهُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ خَلِیفَتُهُ وَ حُجَّتُهُ عَلَیْکُمْ».