بنابر نقل برخی از تاریخ‌نگاران؛ پیامبر گرامی اسلام(ص)، عبد الله بن جبیر را با پنجاه نفر تیرانداز برای حفاظت از شکاف کوهی که در نقطه مقابل و پشت جبهه نیروهای اسلام بود گماشت و به آنان دستور داد که چه بر دشمن غلبه و پیروز شویم و چه شکست بخوریم این نقطه را رها نکنید که متأسفانه به خاطر جمع‌آوری غنیمت، بیشتر آنان به سخن پیامبر خدا توجه نکرده و  تنگه را رها نمودند.[۱]

 

منبع: اسلام کوئست


پی نوشت ها

[۱]. ر.ک: طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، ص ۸۱، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۰ق؛ بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق: زکار، سهیل، زرکلی، ریاض، ج ۱، ص ۲۴۱، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق؛ مقریزی، تقی الدین‏، امتاع الأسماع بما للنبی من الأحوال و الأموال و الحفده و المتاع‏، تحقیق: نمیسی، محمد عبد الحمید، ج ۹، ص ۲۲۸، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.