از یک عالم سنّی پرسیدندما تقول فی علی؟” (در مورد علی چه میگویی؟پاسخ بسیار لطیفی داد، گفتچه بگویم درباره ی کسی که دشمنانش از روی حسد و بغض و دوستانش به سبب ترس و وحشت ، فضائلش را کتمان کردند ، اما از بین این دو کتمان آنقدر فضیلت خارج شده است که مشرق و مغرب عالم را پر کرده است!”

 

الله اکبر از این عظمتحقیقتا انسان در وصف امیرالمومنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) چه میتواند بگوید؟!

ها علی بشرٌ کیف بشر

ربّه فیه تجلّی و ظهر

امیرالمومنین مظهر و آینه ی اسماءالله است!