همه مراجع: اگر وسایل وقف حرم‌های مطهر باشد، خارج کردن وسایل حرم‌های مطهر و استفاده در غیروقف جایز نیست و باید آنها را برگرداند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – امام،‌ استفتاآت، ج۲،‌ص ۳۴۵، س ۲۵ و ص ۳۴۸، س ۳۲؛ خامنه ای، سایت استفتاآت جدید، قسمت اماکن مذهبی، صافی، ۳۰۰ پرسش از احکام، ج ۱، احکام نماز، س ۷۵؛ نوری، استفتاآت، ج۱، س ۷۳۷ و ۷۳۸؛ دفتر همه مراجع.