فرد وارد قیامت میشود، فکر میکند خبری استتعجب میکند! میگوید خدایا پس این همه نماز و عمره و روزه چه شد!؟ می گویند تو دل شکستیریا کردیزهر زبان ریختی و بنده های خدا را تحقیر کردیجوانانی داریم که به ظاهر هم متدین هستند، اما وقتی درمورد او سوال میکنی، هیچکس از او راضی نیست! به راحتی دل می شکند!  در خانه بداخلاقی می کندعزیز من پس چرا جلسه رفته بودی؟! چرا درس اخلاق رفته بودی؟! وقتی اخلاقت را اصلاح نمیکنی، استاد دیگر چه فایده دارد؟!