همه مراجع: در فرض یاد شده اشکال ندارد؛ چون مس اسم، صدق نمىکند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، ج ۱، غایات الوضو، م ۱۲