شبهای ماه رمضان را به هدر ندهید ، هرمقدار که حال داشتید از نماز شب را بخوانید. نماز مستحبی از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است که بعد از نصف شب چهار رکعت ( دو تا نماز دو رکعتی) نماز خوانده شود و پس از آن به سجده رفته و صد مرتبه با تمام جان گفته شود: ما شاءالله“؛ هر چه او بخواهد. الله اکبر از این تعبیر بلنددر روایت است که خداوند به ملائکه میگوید چه چیزی به این بنده ام بدهم؟ ملائکه میگویند خداوندا ما عقل مان نمیرسد!