از داغ چو لاله در چمن می سوزم

از گرمی آتش محن می سوزم

چون شمع برافروخته هر شام و سحر

از غربت جان سوز حسن می سوزم

 

شاعر: حسین رحیمی (خباز)