ارزندهتر از تو گهری نیست حسن

وز روی تو بهتر قمری نیست حسن

باشد شب میلاد تو امّا به بقیع

از جشن ولادت خبری نیست حسن

 

شاعر: سید محمد رستگار