حضرت امیرالمومنین (علیه السلام ) به جناب کمیل می فرمایند«هر زمان چیزی تو را ترساند، بگولا حول ولا قوه الا بالله»؛ چقدر زیباستباید باور کنیم که حتی برگ درخت هم بدون اذن خداوند از درخت جدا نمی شود!  همه چیز به اذن الله استسبحان اللهاین شناخت خداست.