اخلاق، جهاد تبیین و هنر متقاعد سازی

جهاد تبیین راهی برای شناساندن حقیقت انقلاب اسلامی به جهان است. حقیقت انقلاب اسلامی همان حقیقت دین حنیف اسلام است. پیامبر در قرآن کریم با اخلاق عظیم و والایش ستوده شده است. از طرفی دیگر رسالت پیامبر در قرآن اتمام مکارم اخلاق معرفی شده است. از آنجا که انقلاب اسلامی همان حقیقت اسلام است، درونمایه آن نیز چیزی جز اخلاق اسلامی نیست.

 

جهاد تبیین و اخلاق اسلامی

جهاد تبیین، تبیین اخلاق مدارانه مفاهیم بنیادین انقلاب اسلامی است. زیرا یکی از بزرگ ترین دستاوردهای انقلاب نیز همان احیای اخلاق والای اسلامی است. پس تبیین مفاهیم بنیادین انقلاب اسلامی به تعبیری تبیین انقلاب اسلامی نیز می باشد. اما آیا دفاع غیر اخلاقی از مفاهیم اخلاقی انقلاب اسلامی می تواند متقاعد کننده باشد؟

 

روش های تبیین و کنش جهادگرانه

اخلاق در جهاد تبیین یک روش صوری و تزئینی نیست. روش اخلاقی تبیین در واقع درونمایه جهاد است. در اسلام روش و محتوا از همدیگر جدا نیستند. در نتیجه برای تبیین مفاهیم بنیادین انقلاب اسلامی باید کاملا اخلاقی رفتار کرد. وقتی که در حین تبلیغ مفاهیم اسلامی رفتاری اخلاقی و اسلامی از خود نشان دهیم، محتوای تبلیغ شده ما نیز با پذیرش بیشتری روبرو می شود. وقتی ما اخلاقی رفتار کنیم، سخن مان متقاعد کننده تر می شود.

 

پیشینه تبیین در اسلام

جهاد تبیین همیشه در اسلام وجود داشته است. اما پیش از نام گذاری مقام معظم رهبری به این اسم شناخته نمی شد. در مناجات صحیفه سجادیه، سخنرانی حضرت زینب (س) و در نهج البلاغه امام علی (ع)، مفاهیم بنیادین اسلام با اخلاقی ترین روش ممکن ترسیم شده و در اختیار همگان قرار می گرفتند. روش این دو امام بزرگوار به همین دلیل، طنینی قانع کننده داشت.

جهاد تبیین همان روش اخلاقی و قانع کننده پیشوایان دینی اسلام در تبیین مفاهیم بنیادین دین حنیف اسلام است.