همه مراجع (به جز سیستانی): اگر پدر و مادر از این سفر نهی کنند به طوری که مایه اذیت آنان شود، باید نمازش را در آنجا تمام بخواند.[۱]

 آیت‌الله سیستانی: اگر پدر و مادر از این سفر نهی کنند به طوری که مایه اذیت آنان شود و منشأ اذیت شفقت و دلسوزی آنان باشد، باید نمازش را در آنجا تمام بخواند.[۲]

آیت‌الله بهجت: اگر پدر و مادر از این سفر نهی کنند، باید نمازش را در آنجا تمام بخواند.[۳]

تبصره – اگر سفر فرزند، سفر واجب باشد مانند سفر حج واجب در این صورت اجازه پدر و مادر برای مسافرت لازم نیست. بنابر این نماز آنجا شکسته خواهد بود.

 

 

پی نوشت ها


[۱] – توضیح المسائل مراجع، احکام مسافر، شرط پنجم و م ۱۲۹۵ و وحید، توضیح المسائل،م ۱۳۰۴ و دفتر: خامنه‌اى.

[۲] – توضیح المسائل مراجع، احکام مسافر، شرط پنجم و م ۱۲۹۵٫

[۳] – همان.