همه مراجع (به جز مکارم): نمی‌تواند بدون اجازه شوهر به دیدار آنان برود و صله‌رحم منحصر به رفت و آمد نیست؛ بلکه با احوال‌پرسی و پیغام فرستادن از طریق تلفن، نامه و مانند آن نیز محقّق می‌شود و اگر بدون اجازه برود، نمازش در آنجا تمام می‌باشد.[۱]

آیت‌الله مکارم: در موارد ضروری و صله رحم به اندازه لازم و فراگیری احکام دین و حج واجب بدون اجازه شوهر جایز است.

 

 

پی نوشت


[۱] – فاضل، جامع‌المسائل، ج ۱، س ۱۶۳۲؛ امام، تحریرالوسیله، ج ۲، فصل فى القسم و النشوز و استفتائات، ج ۳، سؤالات متفرقه، س ۹۰؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، فصل فى القسم والنشوز؛ تبریزى، استفتائات، س ۲۱۸۹ و ۱۵۲۰ و صراط النجاه، ج ۵، س ۶۵۲؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج۲، الفصل الثامن، م ۳۳۸ و Sistani.org، صله رحم، س ۱ و ۲ و دفتر: بهجت، وحید، مکارم، نورى و خامنه‌اى.