در بررسی های انجام گرفته، نتیجه زیر حاصل شد:
از امام صادق علیه السلام آمده است که: هرکس مرگ عبدالله را برای من تضمین کند (خبر مرگش را بیاورد) تضمین می کنم قیام قائم را (ظهور امام عصر را) سپس فرمود: هنگامیکه عبدالله بمیرد مردم بعد از او بر احدی جمع نمی شوند و این امر ختم نمی شود مگر به صاحبتان انشاءالله، و فرمانروایی ماهها و ایام جایگزین سالها می شود. پس گفتم: تحقق این امر طولانی است. فرمود: هرگز
[۱]. پس در روایت از قول معصوم (ع)، طبق تحقیق ما فقط به یک عبدالله اشاره شده است که البته برای پذیرش یا عدم پذیرش این روایت، باید از جهت سند اعتبار این روایت مورد بحث قرار گیرد که مجال دیگری را می طلبد.

 

منبع: اسلام کوئست


[۱] عنه عن عثمان بن عیسى عن درست بن أبی منصور عن عمار بن مروان عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد الله (ع) یقول من یضمن لی موت عبد الله أضمن له القائم ثم قال إذا مات عبد الله لم یجتمع الناس بعده على أحد و لم یتناه هذا الأمر دون صاحبکم إن شاء الله و یذهب ملک السنین و یصیر ملک الشهور و الأیام فقلت یطول ذلک قال کلا . الغیبهللطوسی ص : ۴۴۸؛ بحارالانوار ج۵۲ ص۲۱۰٫