پیامبر‌صل‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم برای بر پایی جلسه‌ای که قرار بود با اقوام خویش ترتیب بدهند، از حضرت علی‌علیه‌السلام خواستند تا در کارهای آن روز، ایشان را یاری کنند. این در حالی است که ایشان می توانستند برای تهیه غذای میهمانان، از حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها کمک بگیرند و یا جلسه را در خانه جناب ابوطالب و یا جعفر، که از نظر سنّی از حضرت علی‌علیه‌السلام بزرگتر بودند، برگزار نمایند؛ و این انتخاب، انتخابی معنا دار است.
پیامبرصل‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم ، علی‌علیه‌السلام را انتخاب نمودند تا این میهمانی از حالت طبیعی اش خارج شود. زیرا ایشان قصد داشتند که ذهن میهمانان را متمرکز گردانده و قدرت تفکرشان را بیشتر کنند تا در نتیجه، آنها بتوانند عمیق‌تر بیاندیشند و تفکر کنند .
در آن زمان، هرچند به ظاهر، حضرت علی‌علیه‌السلام سن کمی داشتند، اما در واقعِ امر، دارای عقلی کامل و روحی بلند و برای خود اهدافِ عالی‌ای را ترسیم نموده بودند. به همین علت بود که جواب درخواست پیامبرصل‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم ، توسط ایشان داده شد. پیامبر‌صل‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم از همان دوران کودکی ایشان را شناخته بودند و می دانستند که حضرت علی‌علیه‌السلام ، بهترین شخص به عنوان برادر، وصی و خلیفه بعد از ایشان خواهند بود. اما علاوه بر اینها، خداوند ایشان را برای این جایگاه رفیع برگزیده و ایشان را برای چنین مقامی محفوظ نگاه داشته بود.