هرکس در مسجد سهله اقامت کند، گویا در خیمه رسول خد(ص) اقامت کرده است. قلب هرمرد و زن مؤمنی به آن مسجد گرایش دارد وفرشتگان، هر شب و روز به این مسجد پناه می‌برند تا خداوند را در آن ملاقات می‌کنند.

خبرگزاری شبستان: امام صادق(ع) به ابوبصیر فرمودند: “گویا می‌بینم که قائم(ع) با اهل و عیالش در مسجد سهله بار اقامت افکنده است.” ابوبصیر پرسید: “یعنی منزل او مسجد سهله است؟

 


امام صادق(ع) فرمود: “آری! آن جا منزل ادریس و ابراهیم بوده است. خضر هم ساکن همان جاست. هر پیامبری که خدا مبعوث فرموده، در آن جا نماز خوانده. هرکس در آن جا اقامت کند، گویا در خیمه رسول خد(ص) اقامت کرده است. قلب هر مرد و زن مؤمنی به آن مسجد گرایش دارد و فرشتگان، هر شب و روز به این مسجد پناه می‌برند تا خداوند را در آن ملاقات می‌کنند. ای ابومحمد! من اگر نزدیک شما بودم در هیچ جا جز در آن مسجد نماز نمی‌خواندم.” ابوبصیر پرسید: “فدایت گردم! آیا حضرت قائم(ع) همواره در آن جا خواهد بود؟
امام صادق(ع) فرمود: “آری
ابوبصیر پرسید: “حاکمان بعد از او چه؟
امام صادق(ع)فرمود: “تا آخرین نفر (و پایان جهان) به همین صورت خواهد بود.”

 

 

منبع:پرسمان


پی نوشت ها:

بحارالانوار، ج ۵۲، ص۳۷۶ و ص ۳۸۱، حدیث ۱۹۱
بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۳۱۷، حدیث