همه مراجع: اگر به قصد اسم مؤسسه یا شرکت باشد، مس آن بدون طهارت اشکال ندارد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، ج ۱، غایات الوضوء، م ۹ و مکارم، استفتائات، ج ۳، س ۱۲۸ و ۱۲۹٫